Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Викладачі кафедри

Фокін А. А.
Рассукана Ю. В.
Василькевич О. І.
Клімко Ю. Є.
Кушко А. О.
Бутова К. Д.
Писаненко Д. А.
Родіонов В. М.
Барабаш А. В.
Гайдай О. В.
Жук Т. С.
Левандовський І. А.
Черниш Л. В.
Шамота Т. В.

Жук Тетяна Сергіївна

Особиста сторінка викладача

доцент; відп. за Міжнародну діяльність; к.х.н.

Жук Т. С.
e-mail:
Читає курси:
Органічна хімія
Прикладна хімія
Хімія та технологія біоорганічних речовин
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Сфера наукових інтересів:
Препаративні методи функціоналізації алканів, хімія каркасних та поліциклічних сполук.
Список публікацій:

1. T. S. Zhuk, P. A. Gunchenko, Ya. Yu. Korovai, P. R. Schreiner and A. A. Fokin. Mechanisms of the C-H halogenation of adamantane in the presence of N-hydroxyphthalimide, Theoretical and Experimental Chemistry. 2008, 44, 48-53.

2. Механизмы С–Н-галогенирования адамантана в присутствии N-гидроксифталимида; Теорет. Експерим. Хим. – 2008 - Т.44, №1. С.46–51. (Жук Т.С.; Гунченко П.А., Коровай Я.Ю (студ)., Шрайнер П.Р., Фокин А.А.)

3. Oxygen-Doped Nanodiamonds: Synthesis and Functionalizations; Organic Letters, 2009, v.11, №14, 3068-3071 (A.A. Fokin, T.S. Zhuk, O.E. Pashenko (студ), P.O. Dral (студ), P.A. Gunchenko, J.E.P. Dahl, R.M.K. Carlson, T.V. Koso, M. Serafin, P.R. Schreiner.)

4. “Зеленый” синтез нейропротекторного препарата «Мемантин»; Журнал орг. та фарм. Хімії2010. – Т.8, вип. 1(29); (Т.С. Жук, А.Е. Пащенко, Е.Ю. Братко (студ), П.А. Гунченко, А.Г. Юрченко, П.Р. Шрайнер, А.А. Фокин)

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до підготовки і оформлення рефератів з дисципліни «Спеціальні розділи органічної хімії» для студентів спеціальностей 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія і технологія органічних речовин» для студентів спеціальностей 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання (Черняєв Б.В., Черниш Л.В., Жук Т.С.

7.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Органічна хімія» для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання (Жук Т.С.)