Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Викладачі кафедри

Фокін А. А.
Рассукана Ю. В.
Василькевич О. І.
Клімко Ю. Є.
Кушко А. О.
Бутова К. Д.
Писаненко Д. А.
Родіонов В. М.
Барабаш А. В.
Гайдай О. В.
Жук Т. С.
Левандовський І. А.
Черниш Л. В.
Шамота Т. В.

Родіонов Володимир Миколайович

Особиста сторінка викладача

доцент; відп. за дипломне проектування; к.х.н.

Родіонов В. М.
e-mail:
Читає курси:
Молекулярна спектроскопія
Симетрія у хімії
Устаткування галузі та основи проектування
Хімічний та хроматографічний аналіз органічних сполук
Сфера наукових інтересів:
Хімія каркасних та поліциклічних сполук, хімія лікарських препаратів, хроматографічні методи аналізу.
Список публікацій:

1) В.П.Басов, В.М.Родіонов. Хімія: Навчальний посібник. 6-е видання. – К.: Каравела, 2008. – 320 с.

2) A.A.Fokin, A.G.Yurchenko, V.N.Rodionov, P.A.Gunchenko, R.I.Yurchenko, A.Reichenberg, J.Wiesner, M.Hintz, H.Jomaa, P.R.Schreiner, Synthesis of the Antimalarial Drug FR900098 utilizing the Nitroso-Ene Reaction. Organic Letters, 2007, v.9, #21, 4379-4382.

3) Родионов В.Н., Склярова А.С., Шамота Т.В., Фокин А.А., Юрченко А.Г. Новые подходы к синтезу 1,3-бисгомокубанона.В сб.: XI Mеждународная конференция „Advances of Chemistry and Application of Alicyclic Compounds”, 3-6 июля 2008 г., г. Волгоград.

4) Фокін А.А., Юрченко О.Г., Родіонов В.М., Гунченко П.О., Юрченко Р.І., Райхенберг А., Вайзнер Й., Йомаа Х., Шрайнер П.Р., Новий шлях до протималярійного препарату FR900098 з використанням нітрозо-єнової реакції. В зб.: ХХІ Українська конференція з органічної хімії, Чернігів, 1-5 жовтня 2007 р.

5) Родіонов В.М., Шамота Т.В., Склярова Г.С., Коваленко О.П., Родіонова Т.В., Фокін А.А. Зручний препаративний синтез С2-бісгомокубану. В зб.: ХХІ Українська конференція з органічної хімії, Чернігів, 1-5 жовтня 2007 р.

6) Родионов В.Н., Солярова А.С., Мишура А.М., Шамота Т.В., Юрченко А.Г. Удобный пре-паративный синтез 1,3-бисгомокубанона. В зб.: І Міжнародна (ІІІ Всеукраїнська) конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. 23-35 квітня 2008, м. Київ, с. 99.

7) Склярова А.С., Нгуен Дик Лан Ань, Го Юйтао, Цзянь Мунань, Шамота Т.В. Синтез пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-она. В зб.: І Міжнародна (ІІІ Всеукраїнська) конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. 23-35 квітня 2008, м. Київ, с. 100.