Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин


Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин виконує підготовку студентів за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія".
За програмами Бакалавра, Магістра та PhD (Доктор філософії)

На першому рівні – бакалаврському – підготовка здійснюється за освітньою програмою “Хімічні технології органічних речовин”.
На другому рівні – магістерському – підготовка здійснюється за освітньою програмою “Хімія та технологія органічних матеріалів”
 

Перелік документів для вступу у КПІ ім. Ігоря Сікорського, строки прийому, розклад роботи приймальної комісії та іншу інформацію можна знайти на сайті Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім Ігоря Сікорського"

 

На кафедрі ОХ та ТОР, як і на факультеті, проводяться Дні відкритих дверей для підготовки молоді до вступу за напрямами підготовки та програмами професійного спрямування, ознайомлення з умовами навчання, викладацьким складом кафедри. На факультеті з довузівської підготовки абітурієнти прослуховують курс з хімії та отримують додаткові бали при зарахуванні до КПІ ім. Ігоря Сікорського на Хіміко-технологічний факультет.

Вступ на ОП магістр в 2021 році

Download Програма комплексного фахового випробування для вступу на ОП магістр  в 2021 році