Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин


Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин виконує підготовку студентів за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" Спеціалізація "Хімічні технології органічних речовин".
За програмами Бакалавра, Магістра та PhD (Доктор філософії)

 

Перелік документів для вступу у КПІ ім. Ігоря Сікорського, строки прийому, розклад роботи приймальної комісії та іншу інформацію можна знайти на сайті Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім Ігоря Сікорського"

 

На кафедрі ОХ та ТОР, як і на факультеті, проводяться Дні відкритих дверей для підготовки молоді до вступу за напрямами підготовки та програмами професійного спрямування, ознайомлення з умовами навчання, викладацьким складом кафедри. На факультеті з довузівської підготовки абітурієнти прослуховують курс з хімії та отримують додаткові бали при зарахуванні до КПІ ім. Ігоря Сікорського на Хіміко-технологічний факультет.

Вступ за ОКР «Магістр» в 2020 році

Download Програма комплексного фахового випробування для вступу на ОПП магістра спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" по спеціалізації "Хімічні технології органічних речовин" в 2020 році