Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Викладачі кафедри

Фокін А. А.
Рассукана Ю. В.
Василькевич О. І.
Клімко Ю. Є.
Кушко А. О.
Бутова К. Д.
Писаненко Д. А.
Родіонов В. М.
Барабаш А. В.
Гайдай О. В.
Жук Т. С.
Левандовський І. А.
Черниш Л. В.
Шамота Т. В.

Шамота Тетяна В'ячеславівна

Особиста сторінка викладача

асистент; сектерат кафедри;

Шамота Т. В.
e-mail:
Читає курси:
Механізми органічних реакцій
Органічна хімія
Стереохімія органічних сполук
Сфера наукових інтересів:
Синтез аналогів ГАМК. Гомогенний хіральний каталіз
Список публікацій:

1. Levandovskiy I.A.; Sharapa D.I.; Shamota T.V.; Rodionov V.N.; Subina T.E. Conformationally restricted GABA analogs: from rigid carbocycles to cage hydrocarbons. Future Med. Chem. 2011, V. 3, # 2, P. 223-241. DOI: 10.4155/fmc.10.287

2. Родионов В.Н., Склярова А.С.,Шамота Т.В., Шрайнер П.Р., Фокин А.А. Селективная восстановительная димеризация оксимов гомокубанового ряда., ЖОрХ. 2011. Т. 47. Вып. 11, С. 1662-1668.

3. А.М. Мишура, А.С. Склярова, Т.В. Шамота, В.Н. Родионов, А.А. Фокин. Препаративный синтез пентацикло[6.3.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-4-она (D3-трисгомокубанона). ЖОрХ. 2014, Т50, 10, 1552-1554.

4. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту ОКР «бакалавр» для студентів ХТФ напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія» професійного спрямування «Хімічні технології органічних речовин».

5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія гетероциклічних сполук» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування «Хімічні технології органічних речовин» денної форми навчання.

6. Методичні рекомендації до оформлення реферату з дисципліни «Принципи сучасного органічного синтезу» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання.

7. Принципи сучасного органічного синтезу: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання.

8. Хімія гетероциклічних сполук: методичні рекомендації до оформлення реферату з дисципліни «Хімія гетероциклічних сполук» для студентів спеціальності 7.05130102 «Хімічні технології органічних речовин» денної форми навчання.