Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Спецрозділи органічної хімії

Курс читає: Черниш Леся Валерівна
Матеріали до курсу
Програма курсу
Спецрозділи органічної хімії
ОКР бакалавр
Кредитів 7.5
Всього годин 270
Лекції 18
Практичні заняття 36
Лабораторні заняття 72
Самостійна робота 144
Заходи контролю
Залік
МКР
Реферат