Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Експериментальні методи дослідження процесів органічного синтезу.
Кінетика і термодинаміка органічних реакцій.
Комп'ютерна хімія.
Методи експерименту в органічному синтезі.
Механізми органічних реакцій.
Молекулярна спектроскопія.
Органічна хімія.
Перспективні процеси важкого органічного синтезу.
Планування експерименту в хімії.
Прикладна хімія.
Принципи сучасного органічного синтезу.
Симетрія у хімії.
Спектральні методи дослідження органічних сполук.
Спецрозділи органічної хімії.
Стереохімія органічних сполук.
Сучасні проблеми органічної хімії.
Теорія хіміко-технологічних процесів .
Теорія хімічних процесів.
Устаткування галузі та основи проектування.
Хімічний та хроматографічний аналіз органічних сполук.
Хімія гетероциклічних сполук.
Хімія і технологія органічних речовин.
Хімія каркасних сполук.
Хімія та технологія біоорганічних речовин.
Чинники успішного працевлаштування за фахом.