Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Методи експерименту в органічному синтезі

Курс читає: Фокін Андрій Артурович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Методи експерименту в органічному синтезі -1
ОКР Спеціаліст
Кредитів 3.5
Всього годин 126
Лабораторні заняття 54
Самостійна робота 72
Заходи контролю
Залік
ДКР
Методи експерименту в органічному синтезі -2
ОКР Спеціаліст
Кредитів 10
Всього годин 360
Лекції 36
Лабораторні заняття 90
Самостійна робота 234
Заходи контролю
Екзамен
Курсова робота