Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Курс читає: Жук Тетяна Сергіївна
Матеріали до курсу
Програма курсу
Чинники успішного працевлаштування
ОКР Спеціаліст
Кредитів 1
Всього годин 36
Лекції 12
Самостійна робота 24
Заходи контролю
Залік
Чинники успішного працевлаштування
ОКР Магістр
Кредитів 1
Всього годин 36
Лекції 12
Самостійна робота 24
Заходи контролю
Залік