Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

На кафедрі ОХ та ТОР, як і на факультеті, проводяться Дні відкритих дверей для підготовки молоді до вступу за напрямами підготовки та програмами професійного спрямування, ознайомлення з умовами навчання, викладацьким складом кафедри. На факультеті з довузівської підготовки абітурієнти прослуховують курс з хімії та отримують додаткові бали при зарахуванні до НТУУ «КПІ» на хіміко-технологічний факультет.

Правила прийому до НТУУ «КПІ» в 2014 році

Інформація про вступ за ОКР програмами магістра та спеціаліста 2014