Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Стереохімія органічних сполук

Курс читає: Кушко Андрій Олегович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Стереохімія органічних сполук 1.
ОКР бакалавр
Кредитів 5.5
Всього годин 198
Лабораторні заняття 90
Самостійна робота 108
Заходи контролю
Залік
Стереохімія органічних сполук - 2
ОКР бакалавр
Кредитів 5.5
Всього годин 198
Лекції 36
Практичні заняття 18
Лабораторні заняття 9
Самостійна робота 135
Заходи контролю
Екзамен