Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Молекулярна спектроскопія

Курс читає: Родіонов Володимир Миколайович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Молекулярна спектроскопія
ОКР бакалавр
Кредитів 3.5
Всього годин 126
Лекції 36
Практичні заняття 18
Самостійна робота 72
Заходи контролю
Залік
МКР