Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Планування експерименту в хімії

Курс читає: Бутова Катерина Дмитрівна
Матеріали до курсу
Програма курсу
Методологія та організація наукових досліджень
ОКР Магістр
Кредитів 3
Всього годин 108
Лекції 36
Практичні заняття 18
Самостійна робота 54
Заходи контролю
Залік
МКР
Курсова робота