Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Сучасні проблеми органічної хімії

Курс читає: Фокін Андрій Артурович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Реакційні інтермедіати в органічному синтезі
ОКР Магістр
Кредитів 4
Всього годин 144
Лекції 36
Лабораторні заняття 18
Самостійна робота 90
Заходи контролю
Екзамен
МКР
ДКР