Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Механізми органічних реакцій

Курс читає: Кушко Андрій Олегович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Механізми органічних реакцій - 2
ОКР бакалавр
Кредитів 4
Всього годин 144
Лекції 36
Практичні заняття 18
Самостійна робота 90
Заходи контролю
Залік
МКР