Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Кінетика і термодинаміка органічних реакцій

Курс читає: Левандовський Ігор Анатолійович
Матеріали до курсу

К.  ЛЕЙДЛЕР Кинетика органических реакций

Програма курсу
Кінетика і термодинаміка процесів основного органічного та нафтахімічного синтезу
ОКР Спеціаліст
Кредитів 5
Всього годин 180
Лекції 36
Практичні заняття 36
Самостійна робота 108
Заходи контролю
Екзамен
МКР
ДКР
Кінетика і термодинаміка органічних реакцій
ОКР Магістр
Кредитів 7
Всього годин 252
Лекції 36
Лабораторні заняття 72
Самостійна робота 144
Заходи контролю
Екзамен
МКР
Реферат