Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Хімія та технологія біоорганічних речовин

Курс читає: Жук Тетяна Сергіївна
Матеріали до курсу
Програма курсу
Хімія та технологія біоорганічних речовин
ОКР Магістр
Кредитів 5
Всього годин 180
Лекції 36
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 108
Заходи контролю
Залік
МКР