Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Комп'ютерна хімія

Курс читає: Фокін Андрій Артурович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Комп'ютерна хімія
ОКР Магістр
Кредитів 3
Всього годин 108
Лекції 36
Практичні заняття 18
Самостійна робота 54
Заходи контролю
Залік
МКР
РГР