Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Хімія гетероциклічних сполук

Курс читає: Кушко Андрій Олегович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Хімія гетероциклічних сполук -1
ОКР Спеціаліст
Кредитів 4
Всього годин 144
Лекції 36
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 72
Заходи контролю
Залік
МКР
Реферат
Хімія гетероциклічних сполук - 2.
ОКР Спеціаліст
Кредитів 2
Всього годин 72
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 36
Заходи контролю
Залік
Хімія гетероциклічних сполук.
ОКР Магістр
Кредитів 7
Всього годин 252
Лекції 36
Лабораторні заняття 72
Самостійна робота 144
Заходи контролю
Екзамен
МКР
Реферат