Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Перспективні процеси важкого органічного синтезу

Курс читає: Василькевич Олександр Іванович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Перспективні процеси важкого органічного синтезу
ОКР Спеціаліст
Кредитів 5
Всього годин 180
Лекції 36
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 108
Заходи контролю
Залік
МКР