Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Теорія хімічних процесів

Курс читає: Фокін Андрій Артурович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Теорія хімічних процесів
ОКР Спеціаліст
Кредитів 5
Всього годин 180
Лекції 36
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 108
Заходи контролю
Екзамен
Теорія хімічних процесів
ОКР Магістр
Кредитів 6
Всього годин 216
Лекції 36
Лабораторні заняття 54
Самостійна робота 126
Заходи контролю
Екзамен
МКР
ДКР