Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Симетрія у хімії

Курс читає: Родіонов Володимир Миколайович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Симетрія у хімії
ОКР бакалавр
Кредитів 6
Всього годин 216
Лекції 36
Практичні заняття 18
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 126
Заходи контролю
Залік
МКР