Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Хімія і технологія органічних речовин

Курс читає: Василькевич Олександр Іванович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Хімія і технологія органічних речовин -1
ОКР бакалавр
Кредитів 5
Всього годин 180
Лекції 36
Лабораторні заняття 54
Самостійна робота 90
Заходи контролю
Залік
МКР
Хімія і технологія органічних речовин -2. Процеси хімічної переробки вуглеводнів.
ОКР бакалавр
Кредитів 4
Всього годин 144
Лекції 13
Лабораторні заняття 26
Самостійна робота 105
Заходи контролю
Екзамен
МКР
РГР
Хімічні технології органічних речовин -1
ОКР Спеціаліст
Кредитів 2
Всього годин 72
Лекції 18
Лабораторні заняття 18
Самостійна робота 36
Заходи контролю
Залік
МКР
Хімічні технології органічних речовин-2
ОКР Спеціаліст
Кредитів 3
Всього годин 108
Лекції 18
Лабораторні заняття 18
Самостійна робота 72
Заходи контролю
Екзамен
МКР
Хімічні технології органічних речовин (додаткові розділи) -1
ОКР Спеціаліст
Кредитів 2
Всього годин 72
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 36
Заходи контролю
Залік
ДКР
Хімічні технології органічних речовин - 2 (додаткові розділи)
ОКР Спеціаліст
Кредитів 3
Всього годин 108
Лабораторні заняття 54
Самостійна робота 54
Заходи контролю
Залік
Хімічні технології органічних речовин - 1
ОКР Магістр
Кредитів 3
Всього годин 108
Лекції 36
Самостійна робота 72
Заходи контролю
Екзамен
МКР
Реферат
Хімічні технології органічних речовин -2
ОКР Магістр
Кредитів 2
Всього годин 72
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 36
Заходи контролю
Залік
Хімічні технології органічних речовин (додаткові розділи)
ОКР Магістр
Кредитів 2
Всього годин 72
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 36
Заходи контролю
Залік
Каталітичні процеси в технології органічних сполук
ОКР магістр
Кредитів 4.5
Всього годин 162
Лекції 36
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 90
Заходи контролю
Екзамен
МКР