Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Спектральні методи дослідження органічних сполук

Курс читає: Клімко Юрій Євгенович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Спектральні методи дослідження органічних сполук
ОКР бакалавр
Кредитів 4
Всього годин 144
Лекції 39
Практичні заняття 13
Самостійна робота 92
Заходи контролю
Екзамен
МКР
ДКР