Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Принципи сучасного органічного синтезу

Курс читає: Кушко Андрій Олегович
Матеріали до курсу
Програма курсу
Принципи сучасного органічного синтезу-1. Основні методи побудови металорганічних сполук.
ОКР бакалавр
Кредитів 4
Всього годин 144
Лекції 36
Лабораторні заняття 36
Самостійна робота 72
Заходи контролю
Залік
МКР
Реферат
Принципи сучасного органічного синтезу - 2. Сучасні методи синтезу металорганічних сполук.
ОКР бакалавр
Кредитів 2
Всього годин 72
Лабораторні заняття 39
Самостійна робота 33
Заходи контролю
Залік
МКР