Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Хімічний та хроматографічний аналіз органічних сполук

Курс читає: Родіонов Володимир Миколайович
Матеріали до курсу

Курс лекцій: Аналітичні методи органічного синтезу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення курсу Хроматографічні методи розділення органічних сполук

Програма курсу
Хімічний та хроматографічний аналіз органічних сполук
ОКР бакалавр
Кредитів 3
Всього годин 108
Лекції 54
Самостійна робота 54
Заходи контролю
Залік