Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Теорія хіміко-технологічних процесів

Курс читає: Кушко Андрій Олегович
Матеріали до курсу
Програма курсу