Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Дисципліни, що викладаються кафедрою ОХ та ТОР

Прикладна хімія

Курс читає: Жук Тетяна Сергіївна
Матеріали до курсу
Програма курсу
Прикладна хімія
ОКР бакалавр
Кредитів 6.5
Всього годин 234
Лекції 36
Практичні заняття 18
Лабораторні заняття 54
Самостійна робота 126
Заходи контролю
Залік
МКР
ДКР