Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Викладачі кафедри

Фокін А. А.
Рассукана Ю. В.
Василькевич О. І.
Клімко Ю. Є.
Кушко А. О.
Бутова К. Д.
Писаненко Д. А.
Родіонов В. М.
Барабаш А. В.
Гайдай О. В.
Жук Т. С.
Левандовський І. А.
Черниш Л. В.
Шамота Т. В.

Черниш Леся Валерівна

Особиста сторінка викладача

ст. викладач; Методист; к.х.н.

Черниш Л. В.Закінчила КПІ у 2004 році. Працювала на кафедрі органічної хімії та технології органічних речовин на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та асистента. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 02.00.03 — органічна хімія на тему «Синтез, структурні особливості та реакційна здатність полімантанів». За період своєї наукової діяльності Л.В. Черниш опублікувала 6 наукових статей у рецензованих періодичних виданнях, 15 тез на міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. За останні 5 років нею опубліковані 3 статті у найбільш рейтингових наукових виданнях (Nature, Journal of the American Chemical Society та Journal of Physical Chemistry). З 2013 року працює на посаді штатного асистента кафедри органічної хімії та технології органічних речовин НТУУ «КПІ» і викладає загальний курс органічної хімії на ІІ потоці та для групи ХА першого курсу, а також додаткові розділи органічної хімії для групи ХО другого курсу.
e-mail:
Читає курси:
Органічна хімія
Спецрозділи органічної хімії
Сфера наукових інтересів:
Функціоналізація діамондоїдів. Реакції сполучення галогендіамондоїдів
Список публікацій:
  1. T. Zimmermann, R. Richter, A. Knecht, A.A. Fokin, T.V. Koso, L.V. Chernish, P.A. Gunchenko, P.R. Schreiner, T. MöllerandT. Rander Exploring covalently bonded diamondoid particles with valence photoelectron spectroscopy JChemPhys., 2013v. 139 (8), 084310-084316 DOI: 10.1063/1.4818994
  2. A.A. Fokin, L.V. Chernish, P.A. Gunchenko, E.Yu. Tikhonchuk, H. Hausmann, M. Serafin, J.E.P. Dahl, R.M.K. Carlson,andP.R. Schreiner Stable Alkanes Containing Very Long Carbon−Carbon Bonds JAmChemSoc2012, v. 134, 13641-13650 DOI: 10.1021/ja302258q
  3. P.R. Schreiner,L.V. Chernish P.A. Gunchenko, E. Yu. Tikhonchuk, H. Hausmann, M. Serafin, S. Schlecht, J.E.P. Dahl, R.M.K. Carlson & A.A. Fokin Overcoming extremely long C–C alkane bond lability through attractive dispersion forces Nature2011, v. 477, 308-311 DOI:10.1038/nature10367
  4. Л.В. Черныш, П.А. Гунченко, А.В. Барабаш, В.С. Гореславец, А.Г. Юрченко, А.А. Фокин Селективный синтез монопроизводных 1,1-диадамантана Журнал органічної та фармацевтичної хімії , 2008, т. 6, вип 2(22), с. 48-51 УДК: 547.912
  5. A.A. Fokin, E.D. Butova, L.V. Chernish, N.A. Fokina, J.E.P. Dahl, R.M.K. Carlson, P.R. Schreiner. Simple Preparation of Diamondoid 1,3-Dienes via Oxetane Ring Opening Organic Letters2007, v.9, №13, 2541-2544 DOI: 10.1021/ol070920n
  6. B.A. Tkachenko, N.A. Fokina, L.V. Chernish, J.E.P. Dahl, S.Liu, R.M.K. Carlson, A.A. Fokin, P.R. Schreiner Functionalized Nanodiamonds Part 3: Thiolation of Tertiary/Bridgehead Alcohols Organic Letters2006, v.8, №9, 1767-1770 DOI: 10.1021/ol053136g