Department of Organic Chemistry and Technology of Organic Substances

Department Teaching staff

Fokin A. A.
Rassukana Y. V.
Vasylkevych O. I.
Klimko Y. E.
Kushko A. O.
Butova E. D.
Pisanenko D. A.
Rodionov V. N.
Barabash A. V.
Gaidai O. V.
Zhuk T. S.
Levandovskiy I. A.
Chernish L. V.
Shamota T. V.

Vasylkevych Oleksandr I.

docent; Ph.D in Chemistry

Vasylkevych O. I.
e-mail:
Hold a Course in:
"Chemistry and Technology of Organic Substances"
Scientific interests:
Organic reactions mechanisms
Publication list:

1. 1.Г.Ф.Дворко, А.И.Василькевич, И.В.Кощий, К.В.Михальчук Кинетика и механизм мономолекулярного гетеролиза каркасных соединений XXI. Влияние природы растворителя на относительные скорости гетеролиза 2-метил и 2-фениладамантанов. Роль активационных параметров Журнал органической химии. 2009. Т.45 Вып. 9 c. 1352-1359(SCOPUS)

2. Степанов М.Б., Ледовських В.М., Дрогобицька І.В (студ)., Василькевич О.І. Дослідження впливу нелетких добавок на процеси дистиляції вуглеводневих сумішей Вісник НАУ. 2009. №2 с. 157-161

3. І.В.Кравець (студ), О.В.Кофанова, О.І.Василькевич, М.Б.Степанов Дослідження гідролізу як методу утилізації відходів полімерних матеріалів Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». -2009.- Вип. 18 С. 148-152

4. Забарний Г.М., Кондратюк Г.Г., Василькевич О.І., Степанов М.Б., Клочко В.В., Остапчук А.М. (студ), Кобзиста О.П. Жирнокислотний склад рослинних олій як фактор їх фізико-хімічної нестабільності Відновлювальна енергетика №3 (22).- 2010, С. 90-94

5. O.Y.Mishina, A.I.Vasilkevich, E.V.Kofanova, O.A.Beskletna Changing of phisico-chemical properties of petroleum for the purpose of primary processing intensification Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». -2009.- Вип. 19 С. 101-107

6. Бондаренко С.Г., Степанов Н.Б., Василькевич А.И. Анализ качества нефтепродуктов по комплексному параметру Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки, №3, 2010, с. 114-117

7. І.В.Роїк(студ), О.В.Кофанова, О.І.Василькевич, М.Б.Степанов Застосування полі функціональної миюче-диспергуючої присадки до палива як засіб зменшення негативного впливу на довкілля Енергетика: економіка, технології, екологія. №2 (27) – 2010, с. 80-85

8. Н.Н.Потапов, Е.М.Лимонник,Н.Б.Степанов, А.И.Василькевич, А.Е.Кофанов студ) Специальная присадка для улучшения єкологических и єкономических показателей автомобильніх бензинов Енергетика:економіка, технології, екологія, №2, 2011, с.109-113

9. О.І. Василькевич,С.Г. Бондаренко, А.Р. Старостін ( студ), М.О. Будько. Кінетика переестерифікації соняшникової олії при різних температурах. Восточно-Европейский журнал передовых технологий //научный журнал. - Харьков: Технологический центр, 2012. - №2/14 (56), с.21-23

10. М.О.Будько, О.І.Василькевич Аналіз результатів експериментального дослідження впливу концентрації каталізатора на перебіг реакції переестерифікації соняшникової олії метиловим спиртом Відновлювана енергетика №1 (28) – 2012, с.78-84

11. Первішко Т. Л.,Алісова Е.В.,Кощій І.В. ,Василькевич О.І. ,Писаненко Д.А. Органічна Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів хіміко-технологічного і інженерно-хімічного факультетів. Частина 1 Київ НТУУ „КПІ”2009

12. Первішко Т. Л.,Алісова Е.В.,Кощій І.В. ,Василькевич О.І. ,Писаненко Д.А. Органічна Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів хіміко-технологічного і інженерно-хімічного факультетів. Частина 2 Київ НТУУ „КПІ”2012