Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

 

 

Освітні програми

Проекти освітніх програм, що виносяться на громадське обговорення

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021р

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021р

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020р

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020р

Каталог вибіркових дисциплін

 

 Попередні освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН третього (доктор філософії) рівня вищої освіти