Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Вступ до аспірантури

Кафедрою органічної хімії та технології органічних речовин хіміко-технологічного факультету проводиться набір в аспірантуру за спеціальністю 161 Хімічні технології та Інженерія.

Для вступу в аспірантуру НТУУ "КПІ ім Ігоря Сікорського" на основі диплому магістра за спеціальністю 161  необхідно скласти вступний іспит:

DownloadПрограма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

В разі вступу на основі диплому магістра за іншою спеціальністю необхідно також скласти додаткове вступне випробування: 

Download Програма додаткового вступного випробування для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Більш детальну інформацію щодо вступу в аспірантуру Ви можете знайти на сайті відділу аспірантури та докторантури