Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин


Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин запрошує абітурієнтів на навчання на 1 курс за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" , на основі повної загальної середньої освіти. Спеціалізація "Хімічні технології органічних речовин".

Студенти за 4 роки навчання отримують спеціальні фахові знання з таких дисциплін: технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу, оснащення й основи проектування заводів органічного синтезу, теоретична основа органічного синтезу – механізми, кінетика і термодинаміка органічних реакцій, фізичні методи розділення й ідентифікації органічних сполук.  

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується наявністю необхідної учбової матеріально-технічної бази. У ході вивчення хімічних, інженерних і спеціальних дисциплін студенти виконують великий об'єм лабораторних робіт, тому випускники кафедри набувають стійких навиків проведення хімічного експерименту.  Переважна більшість студентів беруть участь у науково-дослідній роботі під керівництвом висококваліфікованих працівників кафедри і провідних учених НАН України.

Підготовка фахівця з даної спеціальності передбачає формування певних професійних компетенцій, що включають знання і вміння з управління технологічними процесами виробництва і переробки органічних речовин та тонкого органічного синтезу;  проектування технологічних процесів і установок виробництва і переробки органічних речовин і матеріалів; організації виробництва та переробки органічних речовин і матеріалів, а також керівництву всім комплексом виробничих робіт на підприємствах і в структурних підрозділах відповідного профілю; розроблення та оформлення нормативних документів організації та ведення виробничих хіміко-технологічних процесів; планування, організації та забезпечення професійної діяльності на підприємствах хімічного профілю та ін.

 Об'єктами професійної діяльності фахівця є процеси нафтопереробки, основного органічного і нафтохімічного синтезу, виробництво лакофарбових, полімерних матеріалів, хімічних волокон, волокнистих матеріалів.

Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив», «Укроргсинтез».

Вступ можливий за сертифікатами ЗНО лише 2016 2017 та 2018 років з наступних предметів :

  • Українська мова та література(не менше 100 балів)
  • Математика (не менше 125 за умови що хімія або біологія не менше 100)
  • Хімія або Біологія (не менше 125 за умови що математика не менше 100)
Рейтинговий бал максимально може мати значення 200 вираховується згідно вагових коефіцієнтів:
  • Українська мова та література - 0,2
  • Математика - 0,35
  • Хімія або біологія - 0,35
  • Середній бал Атестата - 0,05
  • Додаткові бали - 0,05